Our Team

We’re a 23 years young team inspired by the aspirations of millions of farmers across India and Indian sub-continent. Every member of KJ believes strongly in the empowerment of a common farmer with the latest developments in the Agriculture Industry.

Directors

M.C. Dominic

Shiny Dominic

Global

M.G. Vasan

D.D. Nair

Gavrilova Maria

Chris Mccullough

Content

Sanjay Kumar

Pankaj Khanna

R.N. Choubey

Sudesna Nayak

Arun T

Tanushree mahapatra

Omkar Mohanty

Saikat Majumder

Malatesh Agasar

Kalmesh Totad

Harsh Jitendra Rathod

Manisha Sharma

Rupali Das

Pankaj Khanikar

Gurpreet Kaur

Deiva Bindhiya

Priya Shukla

Lakshmi P Ravi

Saranya Sasidharan

Omkar Nimbalkar

Shivam Dwivedi

Banothu Srikanth

YUVANESH S

Lokesh Nirwal

Anamika Pritam

Prabodh Awasthi

Ravindra Yadav

Darsana J

Priya Raghuvanshi

Suneha Mishra

Hitesh.Y

Priya Mistry

Jyoti Singh

Shivangi Rai

Marketing

PS Saini

Megha Sharma

Poonam Biswakarma

Subhra Suman Mohanty

Siddhant Patwal

Accounts

Soban Danish

Human Resource - HR

Nitin Kumar

Jyoti Uniyal

Events

Harsh Kapoor

Pre-Press

Yogesh Kumar

Nasim Ansari

Anish Ahmed

Digital & Social Media

Nishant Kr. Taak

Sujeet Pal

Rahul Singh

Manisha Rasaily

Shahrukh Khan

Aman Singh

Subhan

Video Production

Vaishali Sharma

Arun B

Ashwini Chaudhary

Ashwini Wankhade

Rahul Ganthade

Shantanu Das

Sunil Mishra

Akash Sharma

Pawan Kumar

Rohit Singh

Ashish Gaur

Circulation

Abdus Samad

Tarun Singh

Pappu Ray

Devendra Singh

Jagdish Jana

Vaishali Das