Our Team

We’re a 23 years young team inspired by the aspirations of millions of farmers across India and Indian sub-continent. Every member of KJ believes strongly in the empowerment of a common farmer with the latest developments in the Agriculture Industry.

Directors

Shiny Dominic

M.C. Dominic

Global

M.G. Vasan

D.D. Nair

Gavrilova Maria

Chris Mccullough

Content

Sanjay Kumar

R.N. Choubey

Prachi Vatsa

Rukmani

Abha Anjali Toppo

Sudesna Nayak

Saikat Majumder

Rahul Ali

Manisha Sharma

Anju M

Rupali Das

Deiva Bindhiya

Saranya Sasidharan

Paraji shinde

Omkar Nimbalkar

Shivam Dwivedi

KANCHAN MOURYA

Marketing

Mridul Upreti

Megha Sharma

Deepak Pahariya

Lakshmi P Ravi

Vaishali

Subhra Suman Mohanty

Saksham Kaparwan

Aarti

Accounts

Soban Danish

Human Resource - HR

Nitin Kumar

Events

Ashok Kumar

Shruti Joshi

Pre-Press

Yogesh Kumar

Nasim Ansari

Anish Ahmed

Digital & Social Media

Nishant Kr. Taak

Sujeet Pal

Manisha Rasaily

Shahrukh Khan

Vishal Sharma

Aman Singh

Video Production

Jyoti Sharma

Vaishali Sharma

Mukesh Kumar

Stuti Shukla

Arun B

Ashwini Chaudhary

Ashwini Wankhade

Circulation

Abdus Samad

Rahul Singh

Avdhesh Yadav

Pappu Ray

Devendra Singh

Jagdish Jana

Arun T

Gaurav Sexena

Rupnarayan

Mukesh

Vishnu Sakat

Pramod Kumar

Abhilash K. Katakwar

Mahendra Sahu

Lomesh K. Saket

Ashok K. Malavo

Pravin K. Dixit

Mukesh Sahu

Satyam Mishra

Shekhar Roy

Ashok Khetawat

Dabasis Pal

Ismail Saikh

Jyotiram Roy

Khokon Barman

Uttam Chaudhary

Ranjit Roy

Nanigopal Roy

Gadadhar Adhikari

Debobroto Ganguly

Nanigopal R.

A. Vijayan

N. Remanan

S. Santhosh

Joseph Jimson